170408 Nikon 071

170408 Nikon 072

170408 Nikon 074

170408 Nikon 079

Ugh ! Tous au Thabor !