170226 Nikon A 426

170226 Nikon A 427

170226 Nikon A 428

170226 Nikon A 429
Jolies couleurs, jolis sourires ! Merci Messieurs Dames !